Jäljestäminen

Järjestämme kysynnän mukaan erillaisia jälkipäiviä. Vakituista jälkikoulutusta Järvenpään Koirakerholla ei tällä hetkellä ole. Järjestettävistä jälkipäivistä sekä muista jäljestämiseen liittyvistä tapahtumista ilmoitetaan ajankohtaisissa asioissa tai niistä voi kysellä infojarvenpaankoirakerho.fi (sähköpostitse)

Jäljen ajaminen on koiralle luonnostaan helppo laji koska koiran hajuaisti on erinomainen. Jäljestäminen harrastuksena ei ole myöskään kiinni koiran koosta tai rodusta, jälkeä voi omaksi ilokseen ajaa niin lagotolla kuin belgianpaimenkoirallakin. Virallisia jälkikokeita on eri roduille, metsästyskoirille omansa ja palveluskoirille omansa. Seuraavassa puhutaan pääasiassa palveluskoirien jälkikokeesta ja tavoista, joille PK-rotuisille jälkeä opetetaan. Metsästyskoirien jäljestämisestä saa enemmän tietoa ko. rotujen rotujärjestöiltä ja metsästyslinjaisten kasvattajilta.

Jälkiharjoitukset voidaan aloittaa jo aivan nuorella pennulla. Osa kasvattajista ajaakin, vuodenajan ollessa sopiva, pennun ensimmäiset jäljet jo neliviikkoisesta! Ohjaajalle ja koiralle on helpointa aloittaa harjoittelu sopivalla pellolla. Harjoituksissa pellolla on oltava maanomistajan lupa, samoin kuin ryhmässä metsässä harjoiteltaessa. Lupien kysyminen on koko harrastuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää, samoin maanomistajan / metsästysoikeuden haltijan muistaminen vuoden päättyessä!

Jäljen opettamisessa on monta eri tapaa, ja jokainen pitää omaa tapaansa parhaana. Siksi on syytä perehtyä oman jälkiohjaajan koulutusmetodiin ja harkita sopiiko se itselle ja omalle koiralle, ennen kuin kokeilee kolmea, neljää tapaa. Ahneelle koiralle ruoka on oiva motivaattori, ja myös laumaviettiä voidaan käyttää. Koiralle nenänkäyttö on luontaista, joten se mielellään seuraa kiintoisaa hajua maassa.

Itse käytän ruokaa ja aloitan jäljestämisen aina pellolla. Ruokaa käytettäessä on tarkoitus opettaa koira haistamaan murtunutta maata; ruoka asetetaan pieninä paloilla alueelle/jäljelle, joka on tallattu. Jäljen päähän laitan alun alkaen esineen, jolle saavuttaessa silitän koiran maahan. Alussa jäljen päähän asetettu ruokakippo saa koiran nopeasti oppimaan kiiruhtamisen jäljen päähän, joka kostautuu vauhtina. Kun koira ensimmäisistä harjoituksista oppii ilmaisemaan esineen ja saa sitten ruuan omistajan taskusta, vauhti pysyy paremmin kontrollissa ja esineet saavat heti merkityksen, eikä niitä tarvitse erikseen opettaa jälkeenpäin. Tämä tapa toki edellyttää, että tiedetään täsmälleen, missä jälki kulkee ja missä esine on.

Peltojälkeä ajetaan suojelukokeessa ja erikoisjälkikokeessa. Molemmissa tarkka työskentely ja täsmälliset ilmaisut esineillä (3 kpl) muodostavat oleellisen rungon arvostelulle. Metsäjäljellä tuomari arvostelee lähdön ja lopuksi ratatunnuksin varustetut jälkiesineet, joita on kuusi kappaletta.Hyvä peltojälkikoira suoriutuu yleensä metsässä erinomaisesti opittuaan ensin hajun erilaisen käyttäytymisen metsässä. Hyvä metsäjälkikoira ei välttämättä pysty suoriutumaan kiitettävästi koemaisesta peltojäljestä, koska se on oppinut seuraamaan lähinnä hajutunnelia, ei itse jälkeä.

Palveluskoirien jälkikokeen 1 -luokassa jälki on 500 metriä pitkä ja tehty tuntia ennen kokeen alkua. Koira etsii jäljen 30 metriä pitkältä suoralta, janalta, jonka yli jälki kulkee jostain kohdasta. Kilpailija ei koskaan tiedä, mistä kohtaa jälki kulkee janan poikki. Jäljelle on jätetty kuusi luonnon puusta tehtyä keppiä. Aikaa koirakolla löytää kepit on 20 minuuttia.

Luokissa 2 ja 3 jälki hankaloituu asteittain.

Luokassa 2 jäljen pituus on kilometri, puolitoista tuntia vanha ja janan, jolta jäljestys alkaa, pituus on 40 metriä. Jäljelle on jätetty kuusi luonnonpuusta tehtyä keppiä, ja jäljelle varattu aika on 30 minuuttia.

Luokassa 3 suoritettava jälki on jälleen vaativampi. Jäljen pituus on tällöin jo 1,5 kilometriä, se on kaksi tuntia vanha ja jana, jolta jäljen alku löytyy, on pituudeltaan 50 metriä. Jäljelle on jätetty kuusi luonnonpuusta tehtyä keppiä. Aikaa on 40 minuuttia.

Kaikkiin PAJÄ-luokkiin kuuluu myös esine-etsintä. Esine-etsinnässä koiran tulee viiden minuutin aikana löytää 1-luokassa yksi, 2-luokassa kaksi ja 3-luokassa kolme ihmiselle kuuluvaa esinettä 50x50 metrin suuruiselta maa-alueelta. Tuomarin antamat pisteet kertyvät koiran työskentelystä janalla ja esinekentässä sekä löydetyistä kepeistä ja esineistä.

Suojelukokeessa (PASU) jälki tehdään pellolle, 1-luokassa koiranohjaaja tekee jäljen tuomarin ohjeen mukaan, ylemmissä luokissa jälki on vieraan henkilön tekemä ja luokittain vaikeutuva. Erikoisjäljellä (PAEJ) on kaksi luokkaa, joista jo alempi on erittäin vaativa ja kysyy koiralta keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä. Suojelukoe ja erikoisjälkikoe ovat jäljestä kansainvälisiä koemuotoja.

Jäljen ajamista on mahdollista harjoitella yksin, mutta välillä on hyvä ajaa vieraan tekemä jälki. Aloittaessasi jälkiharrastuksen on hyvä pyytä apua paikalliselta koirakerholta tai joltain kokemusta omaavalta jäljestäjältä. Jälkeä voit kuitenkin harjoitella yksin hyvin pitkälle saatuasi ensimmäiset neuvot, mutta kaverin mukanaolo tekee harjoituksen purkamisesta mielekkäämpää ja helpompaa. Jälkiharjoituksen kolme tärkeintä perusasiaa ovat Maltti, Maltti ja Maltti. Liian nopealla etenemisellä voidaan pilata hyvinkin alkanut jälkiura. Ja kaikkein tärkeintähän tulee olla yhdessä koiran kanssa tekeminen!

 

Palveluskoiraliiton sivuilta löytyy lisätietoa

Metsäjälki
http://www.palveluskoiraliitto.fi/jalki.html

Erikoisjälki
http://www.palveluskoiraliitto.fi/fh.html

Suojelukoe
http://www.palveluskoiraliitto.fi/suojelu.html